DESIGNHUB-IST TASARIM EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ AÇILDI

TC SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Latest News

Osmanbaba - DESIGNHUB-IST TASARIM EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ AÇILDI
TC SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  - Osmanbaba news

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Designhub İstanbul Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin açılışını yaptı. Kadir Has Üniversitesi tarafından geliştirilen projeye İstanbul Kalkınma Ajansı vasıtasıyla yaklaşık 1,5 milyon lira destek sağlandığını kaydeden Varank, “Bu merkez, eğitim-atölye-kuluçka modeliyle İstanbul’da yaratıcı endüstriler ekosistemini besleyen önemli merkezlerden biri haline gelecek.” dedi.

 

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen Designhub-İst Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı. İSTKA'nın Yaratıcı Endüstriler Mali Destekler Programı kapsamında desteklenen merkezin açılışında konuşan Varank, metaverse ve NFT gibi dijital dünya ve sanat eserlerine değinerek, bu dijital eserlere biçilen değerin milyon dolarları aşmaya devam ettiğini söyledi. Türk dizi ve film sektörünün ihracat başarısından, oyun ve yazılım sektörünün unicorn'lar çıkardığından bahseden Varank, "yaratıcı endüstriler" kavramının daha sık duyulmaya başlandığını bildirdi.

EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK

Varank, ham maddesi fikir olan ve yetenek temelinde gelişen bu endüstrilerin ülke ekonomileri üzerinde dönüştürücü bir gücü sahip olduğunu vurgulayarak, "Bunun için bu endüstrilerin gelişimine imkan verecek kolaylaştırıcı ve büyümeye elverişli bir ekosistem oluşturmamız şart. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemimizi her gün daha da büyütüyor, daha da derinleştiriyoruz." diye konuştu.

15 MİLYAR TL DESTEK

Ülkenin her köşesinde işletmelerin AR-GE, tasarım, yatırım, üretim ve markalaşma faaliyetlerini desteklediklerini ifade eden Varank, 26 kalkınma ajansı vasıtasıyla bugüne kadar 24 binden fazla projeye 15 milyar liraya yakın destek sağladıklarını bildirdi. Varank, bir dünya metropolü olan İstanbul'un Türkiye ekonomisindeki ağırlığına işaret ederek, megakentin, küresel ekonomi ile entegrasyon açısından ülkenin amiral gemisi konumunda olduğunu söyledi.

129 PROJEYE DESTEK

Yaratıcı endüstrilerin İstanbul'daki ağırlığını artırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Varank, "Finansman, insan kaynağı ve fiziksel altyapı ihtiyaçlarını gidermek üzere Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nı başlattık. Program kapsamında bugüne kadar 129 projeye yaklaşık 132 milyon lira destek sağladık. İşte bugün bu projelerden biri olan Designhub İstanbul Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin resmi açılışını yapıyoruz. Kadir Has Üniversitesi tarafından geliştirilen bu projeye İSTKA vasıtasıyla yaklaşık 1,5 milyon lira destek sağladık. Bu merkez, eğitim-atölye-kuluçka modeliyle İstanbul'da yaratıcı endüstriler ekosistemini besleyen önemli merkezlerden biri haline gelecek. Merkezimiz; mimari tasarım şemsiyesi altında akademisyenler, tasarım merkezleri, girişimciler ve öğrenciler için bir etkileşim ortamı sunacak." dedi.

ÖN PLANA ÇIKMANIN ANAHTARI

İstanbul'un tasarım ve yaratıcılık ekosistemindeki yerini güçlendirecek projelere destek vermeye devam ettiklerini belirten Varank, konuyla ilgili bilgiler verdi. Fiyat, kalite ve performans açısından benzer ürünlerin yer aldığı bir piyasada tasarımın "ön plana çıkmanın anahtarı" olduğunu vurgulayan Varank, tasarımla farklılaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.

TASARIM KÜMELENMESİ

Bilişim Vadisi'nde hayata geçirdikleri Tasarım Kümelenmesi hakkında bilgi veren Varank, "Tasarım kümelenmesi inisiyatifiyle artık mimarları, tasarımcıları ve sanatçıları tek çatı altında buluşturuyor, tasarım firmaları ile teknoloji firmalarını yan yana getiriyoruz. Ayrıca, burada kapılarımız öğrencilere de sonuna kadar açık." diye konuştu.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

Geliştirdikleri politikaları daha etkin bir şekilde uygulayabilmek için uluslararası kaynakların azami oranda kullanılması gerektiğini belirten Varank, "Bunların başında da AB ile ortak finansman sağladığımız Rekabetçi Sektörler Programı var. Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon avro destek sağladık." dedi.

TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Varank, bu kapsamda destekleyecekleri Kadir Has Üniversitesi'nin Yaratıcı Endüstriler Platformu ile üniversitenin, yaratıcı endüstriler alanında sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de önemli bir merkez konumuna geleceğini bildirdi.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Uluslararası finansman anlamında projelere AB programlarıyla fon bulma imkanı olduğunu belirten Varank, "Yabancı fonlar önemli. Çok büyük imkanlardan bahsediyoruz. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen, 2021-2027 döneminde yürütülecek Ufuk Avrupa programında açılacak çağrıları hem hocalarımız hem öğrencilerimiz yakından takip etsinler, başvurular yapsınlar, konsorsiyumlar kursunlar. Böylece en gelişmiş araştırma altyapılarından ve en yetkin aktörlerden destek alma ve bunların finansmanına kavuşma imkanı yakalarlar." ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİ DOSTU

Varank, İstanbul'u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirmek için girişimci dostu bir iklim oluşturmaya gayret gösterdiklerini, teknoloji tabanlı girişimcilikte çok büyük potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

YENİ EKOSİSTEM

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de Designhub-İst'in özelliklerine işaret ederek, "Bu merkezin ana hedefi; kamu, özel sektör ve akademik kurumları bir araya getirecek platformlar için bir model oluşturarak kurumsal, teknolojik ve sürdürülebilir benzer yeni ekosistemlerin kurulmasına yardımcı olmaktır." dedi.

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MODEL

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has ise İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği bu projeyle iç mimarlık başta olmak üzere tasarım endüstrisinin hemen hemen tüm alanlarında eşi görülmemiş bir model yaratıldığını bildirdi.

AR-GE KAYNAKLI

Designhub-İst Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin temel hedefi; İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de tasarım merkezleri olarak faaliyetlerine devam eden işletmelerde ve tasarım alanında inovasyon ve AR-GE kaynaklı çalışmalarla katma değerin artırılmasına destek olarak belirlendi.

TASARIM FARKINDALIĞI

Projenin diğer hedefleri arasında, "işletmelerde tasarım farkındalığının artırılması", "tasarım alanlarında Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi adına ölçüm ve analiz için gerekli ekipmanların yer aldığı fiziki bir laboratuvar kurulması", "işletmelere tasarım alanında proje ve ürün geliştirme konusunda online ve yüz yüze eğitim seminerleri verilmesi", "tasarım ve proje yönetim süreçleri konusunda eğitim verilmesi, panel ve çalıştay düzenlenmesi", "tasarım alanında faaliyet gösteren işletmelere sertifika verilmesi" gibi amaçlar yer alıyor.

Similar News