Diyarbakır Kültürü, Yaratıcı Endüstrilerle Geleceğe Taşınacak

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Latest News

Osmanbaba - Diyarbakır Kültürü, Yaratıcı Endüstrilerle Geleceğe Taşınacak
   KARACADAĞ KALKINMA AJANSI  - Osmanbaba news

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), yaratıcı kültür endüstrilerinde yerel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla fizibilite çalışması yapacak. Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Projesinin hazırlanmasına yönelik sözleşme Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile DTSO Başkanı Mehmet Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Projenin başlıca amaçları arasında; yaratıcı kültür endüstrilerinde yerel potansiyeli ve geliştirilebilecek alanları tespit etmek geliyor. Örnek bir konu üzerinden hazırlanacak fizibilite çalışması, kitap ve yazılı basın, müzik, tiyatro, opera, sinema, video, radyo ve televizyon, fotoğrafçılık, yazılım veri tabanları, bilgisayar oyunları, görsel ve grafik sanatlar, ajanslar, müzeler, kültürel ve doğal miras alanlarında yapılması gerekenlere de ışık tutacak.

Tamamlanacak fizibilite çalışması Diyarbakır’da yaratıcı kültür endüstrileri ekosisteminin olgunlaştırılması adına önemli bir adım özelliği taşıyacak. Fizibilite tamamlandıktan sonra bir yandan uygulanmasına dönük çalışmalar yürütülürken bir yandan da gençlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklar, eğitimler ve network oluşturma vb. alanlarda faaliyetler yürütülecek. Belirlenen kültür endüstrisi alanlarının gelişimi için gençlerin ihtiyaç duydukları destek yapıları da tespit edilecek. Bu kapsamda Diyarbakır ilinin kültürel çeşitliliği ve genç nüfus potansiyeli göz önünde bulundurularak kültür endüstrileri alanında girişimlerin gelişme potansiyeli değerlendirilerek raporlanacak.

Bu çalışma ilde henüz yeni gelişen yaratıcı kültür endüstrileri alanında farkındalığın gelişmesine önemli katkı sunacak

Similar News