KOSGEB Girişim Sermayesi Fonları ile Yenilikçiliği, Bölgesel Kalkınmayı ve Girişimciliği Destekliyor

KOSGEB

Latest News

Osmanbaba -  KOSGEB Girişim Sermayesi Fonları ile Yenilikçiliği, Bölgesel Kalkınmayı ve Girişimciliği Destekliyor
KOSGEB - Osmanbaba news

Teknoloji odaklı girişimlerin yenilikçi fikir ve projelerinin hayata geçirilmesi ve ölçeklenerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla girişim sermayesi fonlarına katılım sağlıyoruz.

Bu çerçevede KOSGEB “Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ile Türkiye Kalkınma Fonunun alt fonları olan “Bölgesel Kalkınma” ve “Teknoloji ve İnovasyon” fonlarına kaynak aktararak katılım sağlamıştır.

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Erken aşamadan başlayarak tüm aşamalardaki girişimlere yatırım yapmayı amaçlayan bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Fon, ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye hazır hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi “Sivil Teknolojiler” alanındaki teknoloji tabanlı şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

2021 yılıyla beraber faaliyete geçen fon bir yıllık dönemde siber güvenlik, tarım teknolojileri, robotik süreç otomasyonu, görüntü işleme, bulut teknolojileri ve sigorta teknolojileri vb. alanlarda faaliyet gösteren girişimci ve işletmelere yatırım yapmıştır.

Bölgesel Kalkınma Fonu

Türkiye’nin kalkınmasının önemli araçlarından biri olan bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yatırımcısı olduğu Bölgesel Kalkınma Fonu, Türkiye Kalkınma Fonu’nun bir alt fonu olarak kurulmuştur.

Bölgesel Kalkınma Fonu, ülkemizin her bölgesine ulaşma hedefiyle yatırım odağına, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde ihracat/cari açığın azaltılması ve bölgesel istihdam yaratmaya yönelik öncelikli alanları yerleştirmiştir. Söz konusu yatırımlarla sağlanacak sermaye ve yönetim uzmanlığı desteği ile yatırım gerçekleştirilen şirketlerin büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olunması planlanmaktadır.


Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Türkiye Kalkınma Fonu’nun alt fonu olan, Teknoloji ve İnovasyon Fonu belirli kilometre taşlarına ulaşmış, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere doğrudan yatırım ve girişim sermayesi fonları üzerinden dolaylı yatırım gerçekleştirecektir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8345/kosgeb-girisim-sermayesi-fonlari-ile-yenilikciligi-bolgesel-kalkinmayi-ve-girisimciligi-destekliyor

 

Similar News