Eğitim Fakültemizde Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Yapıldı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Latest News

Osmanbaba - Eğitim Fakültemizde Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Yapıldı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ  - Osmanbaba news

Eğitim Fakültemiz ve Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği İş Birliği ile 19.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği sempozyumu düzenlendi.

“Eğitimde İlk Düğme: İlkokul” sloganıyla zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak yapılan sempozyuma, yurtiçi ve yurt dışından birçok bilim adamı ve akademisyen ile birlikte resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler katıldı.

Açılış konuşması ile başlayan sempozyumda 11 oturum ve 73 salonda yaklaşık 700 araştırmacı tarafından toplamda 285 bildiri sunuldu. Ayrıca sempozyum kapsamında 5 panel, 7 konferans ve farklı konularda 10 atölye çalışması gerçekleştirildi.

Sempozyumda  Türkçe Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Matematik Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Taşımalı Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, İlk okuma ve Yazma Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi, İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi, Sınıf Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık, Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam, Görsel Sanatlar Eğitimi, Müzik Eğitimi, Temel Eğitimde Drama, Göçmen Çocuklar ve Okuma Yazma Öğretimi, Okul Öncesi ve İlkokulda Program Geliştirme, Temel Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve Temel Eğitimde Okul, Aile ve Toplum İş Birliği disiplinlerine dayalı olarak yapılan araştırmalar ve güncel uygulama örnekleri sunuldu. Birçok farklı disiplinde sunulan araştırmalarda özellikle Covid-19 salgını sürecinde çocuklarda oluşan öğrenme kayıpları üzerinde duruldu.

Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hayati Akyol başkanlığında yapılan kapanış oturumunda ise Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mahmut Işık, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Fatih Mehmet Ciğerci, Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Altun ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gültekin tarafından sempozyumun genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

Değerlendirme oturumunda; Sınıf eğitimi ana bilim dallarında yapılabilecek çalışmalar, sınıf öğretmenliği alanında yapılacak araştırmalar, sınıf öğretmenliği alanında lisansüstü eğitim, sınıf öğretmenliği alanında doçentlik ve sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimleri gibi konulara dikkat çekilerek katılımcıların görüşleri alındı.


 

Similar News