Gizlilik Politikası

Bu internet sitesini ve uygulamayı kullanan ve sitemiz veya uygulama üzerinden hizmet alımı yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

 

Uygulamamızda ve ona bağlı tüm sayfalar www.osmanbaba.net adresindeki Usul Danışmanlık Medikal Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti. firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) uygulamada sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, uygulamadaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

Bu sözleşme taraflara sözleşme konusu uygulama ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

Bahsi geçen sözleşme “ Usul Danışmanlık Medikal Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.” uygulaması olan ‘www.Osmanbaba.net’ ile taraflar arasında yapılan hizmet sözleşmesidir.

 

 • Uygulamada başta sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların reklam faaliyetlerini www.Osmanbaba.net ve firmalar arasında kabul görmüş sözleşmelere istinaden reklam faaliyetleri yürütmek,
 • Türkiye’de ki tüm kanuni sorumluluklar göz önünde bulundurularak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yatırımcıların mali ve idari danışmanlık hizmetlerine yönelik taleplerini “ Usul Danışmanlık Medikal Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.’nin” sunmuş olduğu sözleşmelere göre yatırımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetleri verir.
 • Türkiye’de ikâmet eden eğitim ve öğretim gören ve* veya görmek için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişilerin ihtiyaç duydukları tüm belgeleri (pasaport, kimlik, diploma vs.) tercüme eder, talepleri doğrultusunda ilgili mercilerce onay sürecini takip eder ve talep eden kişiye ulaştırır,
 • Yatırım yapmak isteyen veya yatırımını tamamlamış firmaların işlemlerini yürütmek için gerekli olan E-imza, KEP işlemlerini yürütür.

 

 

 

 

 

2. SORUMLULUKLAR

 • Firma( Usul Danışmanlık Medikal Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.), fiyatlar ve sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar,
 • Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
 • Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Uygulama’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir ve sözleşmeyi sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 • Uygulamanın üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

3.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • Uygulamada yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları uygulama yöneticileri ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Bu uygulamanın ziyaret edilmesi veya bu uygulamada ki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 • Uygulamada yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Uygulamanın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde ve herhangi bir uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

4. GİZLİ BİLGİ

 • Firma, uygulama üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında uygulama tarafından korunmaktadır.

 

 • Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, uygulamanın sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

5. GARANTİ VERMEME: BU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER OLDUĞU GİBİ” VE MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

 

6. KAYIT VE GÜVENLİK 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site, uygulama ve üçüncü taraf uygulama sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

7. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

Bu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

9. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, zorunluluk halinde uygulamada sunulan hizmetleri ve bu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

10. TEBLİGAT

Bu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Mahkemeleri ve Adliyesi Mahkemeleri, İcra Daireleri yetkilidir.